O duar cu lis paveis

date Thursday, 24 Avost, 2017
durade Des 19.00 aes 9.00 dal dì dopo
numar di partecipants: Al massim 16 fruts (che a vedin frecuentade une classe de scuele primarie)
sugjeriments Puartâ sac a pêl e torce
cost 35 euros (prenotazion obligatorie)
lûc

Une “gnot al museu” dute speciâl. Prime dal scûr, o larìn intai prâts par scuvierzi e par cognossisi, par cjatâ i animâi dal bosc, par scoltâ storiis di no crodi, contadis di personaçs stranis che a vivin in chestis campagnis. Po dopo, o jentrarìn intes sidreris, par lâ indevant a zuiâ cu la nature. Infin, ducj intai sacs a pêl.

Cuant 

La gnot di joibe ai 24 di Avost dal 2017.

 

Durade

La ativitât si davuelç des 19:00 di joibe ai 24 di Avost aes 8:45 de buinore dopo..

 

Acet

Des 18:30 aes 19:00 di joibe ai 24 di Avost.

 

Dulà

Alì de Cjase des Paveis di Bordan (UD), in vie Canada 5.

 

Par cui

La ativitât e je indreçade ai fruts tra i siet e i undis agns (in particolâr, chei che a àn za frecuentade la 1e fin a chei che a àn frecuentade la 5e primarie).

 

Ce puartâsi di cjase

I fruts a varan di vê cun lôr:

 • vistiari comut
 • scarpis adatis pe cjaminade vie pe gnot (no bregonuts curts)
 • pigjame / tute, e çavatis
 • ogjets pe igjiene personâl (suieman piçul, dut ce che al covente pe pulizie personâl tant che savon, dentifrici, spacetin...)
 • sac a pêl o cuviertis, cussin par cui che al vûl, tapedut / materassin di camping
 • une torce
 • cene al sac

 

Cuant che si mangje

Dopo vê saludâts i gjenitôrs, si preparisi a mangjâ la cene al sac li de Cjase des Paveis. La cene al sac si puarte di cjase. La struture e ufrirà la gulizion de buinore. Si pues lassâ ai propris fîs cualchi mirindute e aghe pe gnot.

 

Program

joibe ai 24 di Avost dal 2017

 • 18:30 acet, regjistrazion, paiament de cuote
 • 19:00 cene 
 • 20:00 cjaminade te campagne di Bordan cun ativitâts di animazion naturalistiche (tal câs di timp brut, cheste ativitât si davuelç dentri de struture)
 • 22:30 si torne te Cjase des Paveis 
 • 23:00 visite vie pe gnot aes sidreris tropicâls 
 • 23:30 buine gnot … ducj tal jet

vinars ai 25 di Avost dal 2017

 • 7.30 svee 
 • 8.00 gulizion 
 • 8:45 fin de ativitât... ducj a cjase

Si racomande di rispietâ la puntualitât cuant che si rive e cuant che si finìs la ativitât.

 

Modalitât di prenotazion

La prenotazion si pues fâ fin lunis ai 21 di Avost.

Stant che la ativitât e je previodude dome cuntun numar minim di partecipants, martars ai 22 di Avost la segretarie didatiche e comunicarà se la ativitât si davuelzarà o se si sospindarà.

Si pues prenotâ telefonant al numar 344.2345406 o scrivint ae direzion di pueste eletroniche info@bordanofarfalle.it (in chest câs, si à di lassâ un recapit telefonic par jessi contatâts).

La iscrizion e je calcolade efetive dal moment che o ricevarìn il modul di prenotazion, compilât e firmât di un gjenitôr dal minôr, che al va inviât vie fax (0432.030069) o email (info@bordanofarfalle.it).

Il paiament si fâs alì de casse de Cjase des Paveis la zornade stesse, al moment dal acet e de regjistrazion. .

 

Coscj

€ 35,00 par ogni frut.

La cuote si paie la zornade stesse alì de casse de Cjase des Paveis.

Il paiament de cuote al cjape dentri:

 • polize assicurative
 • cjaminade noturne cun ativitâts e zûcs ludics e naturalistics
 • gulizion te struture
 • jentrade ae Cjase des Paveis cun visite vie pe gnot aes sidreris tropicâls

 

Par informazions

Par informazions, clamâ il numar 344.2345406 o inviâ une email a info@bordanofarfalle.it, lassant un recapit telefonic par jessi riclamâts.